Om

Bestyrelsen


Kurt Poulsen (fmd.)

Nyhedsbreve, Medlemsblad, repræsentant i foreningens rejsegruppe


Mads Callesen (næstfmd)

redaktør af Medlemsblad


Torben Andersen (kasserer)

Medlems-kartotek, medlemskort, velkomstbreve, distribution af blad


Hanne Sønder (sekretær)

Dagsorden, referat, mailboks, arkiv, kunstindkøb


Susie Asbæk

Tovholder på arrangementer, kunstindkøb 


Preben Kjærulff

Hjemmeside, repræsentant i Kulturelt Samråd


Helle Norup

Tovholder på arrangementer, kunstindkøb Desuden er følgende engagerede i foreningens aktiviteter: 


Kontakt til teaterkredsen: Mette Dyrberg og Else Marie Aagaard
Rejsegruppen: Kirsten Rathjen, Else Marie Aagaard, Karl Johan Hald, Mette Dyrberg og Kurt Poulsen
Bladudvalget: Margit Gade, Lotte Norup, Mette Dyrberg, Mads Callesen og Kurt Poulsen

Skive Kunstforenings vedtægter


Se foreningens vedtægter her

Kulturel Samråd i Skive

Kunstforeningen er medlem af Kulturel Samråd i Skive - en sammenslutning af kulturelle aktører i Skive Kommune. Få mere at vide om rådet - klik på billedet.

SkivePortalen

Hvad sker der i Skive-området? - find ud af det via SkivePortalen - klik på billedet.Copyright © All Rights Reserved