Kalender

Arrangementer 1. halvår 2023


Her kan du få et overblik over arrangementer om kunst - nogle arrangeret af Skive Kunstforening, andre af Skive Museum eller helt andre kunstaktører, vi samarbejder med. Se ellers i øvrigt foreningens medlemsblad eller nyhedsbrevet, som du kan tilmelde dig her på hjemmesiden.


Skive Kunstforenings ordinære generalforsamling 8. marts 2023, kl. 19.00 på Skive Gymnasium, Egerisvej 180, 7800 Skive


Dagsorden

1. valg af dirigent

2. valg af referent og stemmetællere

3. Bestyrelsens beretning

4. Aflæggelse og godkendelse af foreningens reviderede regnskab

5. Orientering om budget for det indeværende kalenderår

6. Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende år (gældende kontingent kan ses her på hjemmesiden)

7. Behandling af indkomne forslag (allerede nu annonceres, at bestyrelsen har forslag til vedtægtsændringer, se disse andet sted på hjemmesiden. De gældende vedtægter kan også læses her på hjemmesiden.)

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter (4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter er på valg)

9. Valg af revisor samt revisorsuppleant

10. Eventuelt


Efter generalforsamlingen vil der traditionen tro være udtrækning af kunstgaver blandt medlemmer (2 stk.) og blandt de fremmødte til generalforsamlingen. 

Der vil være en lettere forfriskning i pausen.


Forslag til dagsordenens punkt 7 skal fremsendes skriftligt til mailadressen kontakt@skivekunstforening.dk eller i brev til fmd. Kurt Poulsen, Frilandsvej 12, 7800 Skive senest 8 dage før generalforsamlingen. 


Kontingent for 2023 betales senest den 29.2. 2023. Betalingsoplysninger står i nyhedsbrev eller i medlemsblad eller kan oplyses af kassereren, formanden eller ved henvendelse på førnævnte emailadresse.

Der kan betales på generalforsamlingen ved personligt fremmøde. Dog skal man da komme i god tid, Dørene åbnes kl. 18.00


Du er meget velkommen til generalforsamlingen!