Kalender

Arrangementer 1. halvår 2024


Her kan du få et overblik over arrangementer om kunst - nogle arrangeret af Skive Kunstforening, andre af Skive Museum eller helt andre kunstaktører, vi samarbejder med. Se ellers i øvrigt foreningens medlemsblad eller nyhedsbrevet, som du kan tilmelde dig her på hjemmesiden.
Generalforsamling på Skive Gymnasium den 12. marts 2024, kl. 19.00 

Du kan som medlem indsende forslag til behandling på generalforsamlingen på "kontakt" - senest den 15. februar 2024. Forslag kan også sendes til email: kontakt@skivekunstforening.dk eller til formand Kurt Poulsen, Frilandsvej 12, Skive


Dagsorden er: 

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning
4. Aflæggelse og godkendelse af foreningens reviderede regnskab
5. Orientering om budget for det indeværende kalenderår
6. Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende år
7. Behandling af indkomne forslag
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
9. Valg af revisor samt revisorsuppleant
10. Eventuelt


Efter endt dagsorden vil vi traditionen tro udtrække kunstgaver blandt medlemmerne.
Undervejs vil der være en pause med forfriskninger. 
Dørene vil være åbne fra kl. 18.00.

Husk at betale kontingent inden generalforsamlingen og gerne inden den 15. februar. Det kan dog undtagelsesvis også gøres denne aften, men kom så inden kl. 18.40.

Husk at anføre medlemsnummer på betalingen. 


Kontingent er: 

P: Personligt medlemskab: 225,-
F: Familiemedlemsskab: 350,-
S: Studerende: 50,-

Det fremgår af medlemskortet om man har et P, F eller S medlemsskab

Kontingentet indbetales på
Reg.nr. 8500 - Kontonummer 4560731189
Eller på mobilepay nr. 54 602
Generalforsamling på Skive Gymnasium den 12. marts 2024, kl. 19.00 

Du kan som medlem indsende forslag til behandling på generalforsamlingen på "kontakt" - senest 15. februar 2024.